» Секція інформатики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

Секція інформатики Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді

 
Науковий керівник
 
Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

  

Дрєєв Олександр Миколайович

кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки і програмного забезпечення Центральноукраїнського технічного університету

Склад слухачів
 

Група І року навчання 

1. Грицевський Сергій

2. Дмітрієв Богдан

3. Жданова Єлизавета

4. Захаров Ілля

5. Кірішко Герман

6. Костенко Дмитро

7. Полтавець Павло

8. Русаков Андрій

9. Фандо Олександра

10. Юрченко Артемс

 


Корисна інформація

 Методическое пособие для учителя