» Наукові товариства учнів (НТУ)

Наукові товариства учнів (НТУ)

 

 Наукове товаристо учнів є самостійним формуванням, яке об'єднує учнів школи, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального рівня, що бажають поглибитим свої знання як з окремих предметів, так і в галузі сучасних наукових знаньНТУ області                Новини  НТУ                    Ділимося досвідом                   Методичні поради        

 
 
 
  

Головне завдання наукових товариств дати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів. Головне правило участі учнів у науково-дослідницькій роботі: особистий інтерес та захоплення.

    Робота НТУ сприяє виявленню й розвитку юних талантів, майбутньої інтелектуальної еліти держави.

  Основою наукового товариства учнів є первинні осередки: науково-дослідницькі секції, гуртки, конструкторські бюро з одного або декількох видів діяльності.

   Метою діяльності НТУ загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є організація навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння їхній творчій самореалізації у процесі пошуково-дослідницької діяльності, формування креативної культури.

    Основними завданнями НТУ є :

– виявлення, підтримка й розвиток обдарованих дітей, стимулювання їхньої творчої самореалізації в процесі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності;

– формування національної самосвідомості творчої особистості, її активної громадянської позиції;

– сприяння професійному самовизначенню інтелектуально обдарованої учнівської молоді відповідно до її інтересів та здібностей;

– формування культури творчої діяльності.

   Основними функціями НТУ загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є:

– організація навчально-творчої діяльності школярів у гуртках, клубах, пошукових загонах, інших учнівських творчих об’єднаннях дослідницького спрямування;

– забезпечення участі обдарованих старшокласників у роботі наукових секцій територіального відділення МАН; створення умов для їхньої систематизованої індивідуальної пошуково-дослідницької діяльності;

– проведення тематичних та конкурсних заходів пошуково – дослідницького спрямування, різних форм  навчально-оздоровчої роботи;

– забезпечення участі школярів у районних, міських, обласних етапах всеукраїнських конкурсів фізико-математичного, техніко-технологічного, історико-географічного, хіміко-біологічного, філологічного спрямування.

    Функціями районних (міських) НТУ є:

– координація роботи гуртків, клубів, інших учнівських творчих об’єднань дослідницького спрямування району/міста, а також НТУ загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

– організація та проведення масових заходів для інтелектуально обдарованої учнівської молоді району/міста;

– організація та проведення в районі / місті профільної навчально-пізнавальної роботи (тематичних пошуково-дослідницьких експедицій, походів тощо);

– методико-консультаційна робота з педагогами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та консультаційна робота з батьками школярів;

– узагальнення досвіду роботи з інтелектуально обдарованими дітьми та учнівською молоддю району / міста, його висвітлення в засобах масової інформації.

– навчальний процес у наукових товариствах здійснюється за розробленими і затвердженими навчальними програмами. Ці програми ухвалені на засіданнях відповідних методичних об’єднань навчальних закладів.

      Відвідуючи заняття секцій НТУ, учнівська молодь зможе:

 – обрати актуальну тему наукового дослідження ;

ознайомитись з методикою проведення та провести наукове дослідження;

отримати консультації щодо написання та  оформлення науково-дослідницької роботи;

розробити та сконструювати задуману модель або прилад;

підвищити рівень своїх знань з певного, вибраного учнем-членом НТУ, профілю.

     Науково-методичне керівництво науковими секціями, гуртками тощо здійснюється досвідченими працівниками навчальних закладів, методистами Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Організаційно-педагогічне керівництво діяльністю НТУ, її секціями, гуртками здійснюється адміністраціями і педагогами базових навчально-виховних закладів.