» Персональна сторінка Нєворової О. В.

Персональна сторінка Нєворової О. В.

Нєворова Олена Валеріївна


            науковий керівник  секції валеології та медицини, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Коло наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, диференційований підхід до навчання дітей, підготовка вчителя до використання здоров’язберігальних технологій у початковій школі.

Має 45 публікацій  в наукових виданнях.

Найважливіші наукові праці: 

1) Нєворова О.В. Оздоровча спрямованість і шляхи оптимізації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку: метод. посібник / Нєворова О. В. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 100 с.

2) Психофізіологічні основи диференційованого підходу до фізичного виховання: метод. посібник / Нєворова О. В. – Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – 80 с.