• ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
  • МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА
  • ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ

Відділення економіки складається із трьох секцій, заняття в яких проводять:

СТОРОЖУК ОКСАНА ВАСИЛІВНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету
(завідувач науковим відділенням, науковий керівник секції мікроекономіки та макроекономіки);

ЗАЯРНЮК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету
(науковий керівник секції економічної теорії та історії економічної думки);

ПУГАЧЕНКО ОЛЬГА БОРИСІВНА, кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету
(науковий керівник секції фінансів, грошового обігу та кредиту).

Відповідальний методист

Методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді У 2012 році…

Детальніше