Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

null

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Фольклористика
 • Мистецтвознавство
 • Літературна творчість
 • Кримськотатарська гуманітаристика

Мовознавства

null

 • Українська мова
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Французька мова
 • Іспанська мова
 • Польська мова

Філософії та суспільствознавства

null

 • Філософія
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Релігієзнавство
 • Педагогіка
 • Журналістика
 • Психологія

Історії

null

 • Історія України
 • Всесвітня історія
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство
 • Етнологія

Науки про Землю

null

 • Географія
 • Геологія, гідрогеологія та геофізика
 • Метеорологія та кліматологія
 • Гідрологія
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі

Технічних наук

null

 • Технологічні процеси та перспективні технології
 • Електроніка та приладобудування
 • Матеріалознавство
 • Авіа-та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
 • Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
 • Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
 • Науково-технічна творчість та винахідництво

Інформаційних технологій

null

 • Комп’ютерна інженерія
 • Кібербезпека
 • Програмна інженерія
 • Системи та технології штучного інтелекту
 • Internet-технології та вебдизайн
 • Навчальні, ігрові програми та віртуальна реальність

Математики

null

 • Математика
 • Прикладна математика
 • Статистика

Фізики і астрономії

null

 • Теоретична фізика
 • Прикладна фізика
 • Астрономія
 • Аерофізика та космічні дослідження

Економіки

null

 • Економіка та економічна політика
 • Прикладна макро- та мікроекономіка
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент та маркетинг

Хімії та біології

null

 • Загальна біологія
 • Біологія людини
 • Ботаніка
 • Зоологія
 • Медицина
 • Охорона здоров’я
 • Хімія

Екології та аграрних наук

null

 • Екологія
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування
 • Агрономія
 • Технологія виробництва продукції тваринництва та ветиринарна медицина
 • Лісознавство
 • Селекція та генетика