Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

null

 • Українська література
 • Зарубіжна література
 • Фольклористика
 • Мистецтвознавство
 • Літературна творчість
 • Кримськотатарська гуманітаристика

Мовознавства

null

 • Українська мова
 • Англійська мова
 • Німецька мова
 • Французька мова
 • Польська мова
 • Іспанська мова

Філософії та суспільствознавства

null

 • Філософія
 • Соціологія
 • Правознавство
 • Теологія, релігієзнавство та історія релігії
 • Педагогіка
 • Журналістика

Історії

null

 • Історія України
 • Археологія
 • Історичне краєзнавство
 • Етнологія
 • Всесвітня історія

Науки про Землю

null

 • Географія та ландшафтознавство
 • Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
 • Кліматологія та метеорологія
 • Гідрологія
 • Геологія, геохімія та мінералогія

Технічних наук

null

 • Технологічні процеси та перспективні технології
 • Електроніка та приладобудування
 • Матеріалознавство
 • Авіа-та ракетобудування, машинобудування і робототехніка
 • Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології
 • Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження
 • Науково-технічна творчість та винахідництво

Комп’ютерних наук

null

 • Комп’ютерні системи та мережі
 • Кібербезпека
 • Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту
 • Технології програмування
 • Internet-технології та WEB дизайн
 • Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математики

null

 • Математика
 • Прикладна математика
 • Математичне моделювання

Фізики і астрономії

null

 • Теоретична фізика
 • Експериментальна фізика
 • Астрономія та астрофізика
 • Аерофізика та космічні дослідження

Економіки

null

 • Економічна теорія та історія економічної думки
 • Мікроекономіка та макроекономіка
 • Фінанси, грошовий обіг і кредит

Хімії та біології

null

 • Загальна біологія
 • Біологія людини
 • Ботаніка
 • Зоологія
 • Медицина
 • Валеологія
 • Психологія
 • Хімія

Екології та аграрних наук

null

 • Екологія
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування
 • Агрономія
 • Лісознавство