Робота має складатися з:

  • титульного аркушу;
  • анотації;
  • змісту;
  • переліку умовних позначень, символів, скорочень, термінів (за необхідності);
  • вступу;
  • основної частини;
  • висновків;
  • списку використаних джерел;
  • додатків (за необхідності).

Методичні рекомендації щодо написання, оформлення та представлення учнівських НДР.

 

До роботи додається:

 

Наказ директора департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР.