Психологія

Батяшова Єва Іванівна, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області Наукові керівники: Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Андреєва Ольга Анатоліївна, завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді…

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Цибрієнко Єлизавета Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Науковий керівник: Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету. Тенденції розвитку стартапів в Україні У роботі детально досліджено поняття стартапу та його особливості як економічного явища, проаналізовано історії успіху найвідоміших минулих…

Економічна теорія та історія економічної думки

Марфула Ірина Миколаївна, учениця 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Наукові керівники: Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету; Шеремет Павло Миколайович, кандидат педагогічних наук, вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Марфула Марина Володимирівна, вчитель біології Соснівської…

Мікроекономіка та макроекономіка

Дукaй Кaтepинa Вaсилiвнa, учeниця 11 клaсу кoмунaльнoгo зaклaду «Цeнтpaльнoукpaїнський нaукoвий лiцeй-iнтepнaт Кipoвoгpaдськoї oблaснoї paди» Науковий керівник: Стopoжук Oксaнa Вaсилiвнa, кaндидaт eкoнoмiчних нaук, дoцeнт кaфeдpи eкoнoмiки, мeнeджмeнту тa кoмepцiйнoї дiяльнoстi Цeнтpaльнoукpaїнськoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвepситeту Фopмувaння кaпiтaлу здopoв’я нaсeлeння Укpaїни Дослідницьку роботу присвячено вивченню пpoцeсу фopмувaння капіталу здоров’я населення України. Досліджено основні тeopeтичнi підходи до сутнoстi кaпiтaлу…

Астрономія та астрофізика

Скворцова Олександра Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Наукові керівники: Лефтор Вадим Васильович, старший викладач кафедри авіаційної техніки Льотної академії Національного авіаційного університету; Буряк Юрій Володимирович, вчитель фізики та астрономії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Метод оптимізації ототожнення галактик Науково-дослідницьку роботу присвячено питанню оптимізації ототожнення галактик…

Теоретична фізика

Козяр Катерина Олександрівна, учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської міської ради Кіровоградської області Наукові керівники: Ковальов Юрій Григорович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету; Козяр Олександр Іванович, вчитель фізики Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської міської ради Кіровоградської області. Дослідження технологічних умов впровадження водневої енергетики На сьогоднішній день найбільш…

Аерофізика та космічні дослідження

Гіль Аліса Максимівна, учениця 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Наукові керівники: Лефтор Вадим Васильович, старший викладач кафедри авіаційної техніки Льотної академії Національного авіаційного університету; Буряк Юрій Володимирович, вчитель фізики та астрономії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Альтернативна концепція  створення штучної гравітації на космічній станції Науково-дослідницьку роботу присвячено…

Екпериментальна фізика

Булгаз Анна Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради». Наукові керівники: Величко Степан Петрович, завідувач кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктор педагогічних наук, професор Неліпович Віктор Володимирович, директор ТОВ «Паллада – К»; Денисов Денис Олександрович, вчитель фізики комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат…

Прикладна математика

Яковлєва Аліна Андріївна, учениця 9 класу комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Науковий керівник: Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Статистичний аналіз показників та факторів безпритульності тварин в Україні та світі…

Математика

Шестаковська Яна Вікторівна, учениця 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Науковий керівник: Макарчук Олег Петрович, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат фізико-математичних наук Ймовірнісний аналіз бінарної гри з однорідною системою ставок Робота присвячена проблемі аналізу ігрових ситуацій ймовірнісного типу з дискретним бінарним…