Екологія

Андрощук Вячеслав Вячеславович, учень 10 класу комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області Наукові керівники: Логвінова Ярослава Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Плющевська Ірина Вікторівна, вчитель хімії та екології комунального…

Медицина

Хименко Інна Миколаївна, учениця 11 класу Петрівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня  школа  І – ІІІступенів» Знам’янської міської ради Кіровоградської області Наукові керівники: Нєворова Олена Валеріївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Гвоздик Ірина Вікторівна, вчитель хімії та…

Валеологія

Руда Дарія Миколаївна, учениця 10 класу Новопразького навчально-виховного комплексу Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області Наукові керівники: Черній Валентина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Мітленко Лариса Олександрівна, вчитель фізики та інформатики Новопразького навчально-виховного комплексу Новопразької селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області…

Ботаніка

Праля Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу ОНЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка» Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області Наукові керівники: Бондарчук Світлана Віталіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки Льотної академії Національного авіаційного університету; Василишена Людмила Миколаївна, вчитель біології опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ…

Біологія людини

Коломійчук Софія Михайлівна, учениця 11 класу Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка Голованівської селищної ради Кіровоградської області Наукові керівники: Маркова Олена Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Куляєва Наталія Юріївна, вчитель хімії Голованівського ліцею ім. Т. Г. Шевченка Голованівської селищної ради Кіровоградської області Вплив психологічного фактору на харчову поведінку…

Хімія

Журба Катерина Олександрівна, учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області Науковий керівник: Голодаєва Олена Анатоліївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри загальної та біологічної хімії №2 Донецького національного медичного університету Проблеми селективного інгібування гамма-глутамілтранспептидази людини та важливих глутаміназ людини Підвищення рівня гамма-глутамілтранспептидази людини (hGGT1) характерне для кількох ракових захворювань.…

Психологія

Батяшова Єва Іванівна, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області Наукові керівники: Клочек Лілія Валентинівна, доктор психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Андреєва Ольга Анатоліївна, завідувач відділу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді…

Фінанси, грошовий обіг і кредит

Цибрієнко Єлизавета Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Науковий керівник: Заярнюк Олексій Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету. Тенденції розвитку стартапів в Україні У роботі детально досліджено поняття стартапу та його особливості як економічного явища, проаналізовано історії успіху найвідоміших минулих…

Економічна теорія та історія економічної думки

Марфула Ірина Миколаївна, учениця 11 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Наукові керівники: Пугаченко Ольга Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування Центральноукраїнського національного технічного університету; Шеремет Павло Миколайович, кандидат педагогічних наук, вчитель географії комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради» Марфула Марина Володимирівна, вчитель біології Соснівської…

Мікроекономіка та макроекономіка

Дукaй Кaтepинa Вaсилiвнa, учeниця 11 клaсу кoмунaльнoгo зaклaду «Цeнтpaльнoукpaїнський нaукoвий лiцeй-iнтepнaт Кipoвoгpaдськoї oблaснoї paди» Науковий керівник: Стopoжук Oксaнa Вaсилiвнa, кaндидaт eкoнoмiчних нaук, дoцeнт кaфeдpи eкoнoмiки, мeнeджмeнту тa кoмepцiйнoї дiяльнoстi Цeнтpaльнoукpaїнськoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвepситeту Фopмувaння кaпiтaлу здopoв’я нaсeлeння Укpaїни Дослідницьку роботу присвячено вивченню пpoцeсу фopмувaння капіталу здоров’я населення України. Досліджено основні тeopeтичнi підходи до сутнoстi кaпiтaлу…